Flygfoto över del av Hörnefors med det aktuella området markerat i rött

Östra fabriksviken, Hörnefors

Typ av verksamhet

Området är främst lämpligt för småindustri; exempelvis mindre tillverkning, bygg- och installationsföretag och verkstäder.

Tidplan

Utbyggnad av infrastruktur inom området planeras genomföras 2022-2023.

Pris

Markpriset är 150 kronor per kvadratmeter.

Intresseanmälan för markanvisning

Umeå kommun inbjuder till intresseanmälan för markanvisning inom området.

Områdesbeskrivning

Östra Fabriksviken industriområde ligger i Hörnefors, cirka 3 mil söder om Umeå. Området är beläget cirka 1,5 kilometer från E4, vid Fabriksviken. Totalt omfattar området cirka 30 000 kvadratmeter varav cirka 12 000 kvadratmeter verksamhetsmark finns tillgänglig i dagsläget. Området är enligt detaljplanen avsedd för småindustriändamål.

Sidan publicerades