Flygfoto över del av Hörnefors med det aktuella området markerat i rött

Östra fabriksviken, Hörnefors

Typ av verksamhet

Området är främst lämpligt för småindustri; exempelvis mindre tillverkning, bygg- och installationsföretag och verkstäder.

Tidplan

Utbyggnad av infrastruktur inom området planeras genomföras 2022–2023.

Pris

Markpriset är 300 kronor per kvadratmeter.

Intresseanmälan för markanvisning

Umeå kommun inbjuder till intresseanmälan för markanvisning inom området.

Områdesbeskrivning

Östra Fabriksviken industriområde ligger i Hörnefors, cirka 3 mil söder om Umeå. Området är beläget cirka 1,5 kilometer från E4, vid Fabriksviken. Totalt omfattar området cirka 30 000 kvadratmeter varav cirka 12 000 kvadratmeter verksamhetsmark finns tillgänglig i dagsläget. Området är enligt detaljplanen avsedd för småindustriändamål.

Sidan publicerades