Flygfoto över området vid NLC park

NLC park, Västerslätt

Typ av verksamhet

Verksamheter med behov av järnvägsanslutning, exempelvis logistikföretag.

Detaljplanen medger till största del bebyggelse för industri (ej tillverkningsindustri eller livsmedel) samt lager. Området är främst avsett för logistikföretag som kan dra nytta av det förmånliga läget. Inom det norra planområdet medges kontor i 9 våningar med goda exponeringsmöjligheter mot Norra länken.

Eftersom detta område ligger intill den nya ringleden och en av entréerna till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Markanvisning

All mark är reserverad.

Pris

Markpriset är 450 kronor per kvadratmeter.

Områdesbeskrivning

Strax norr om den nya godsbangården, intill Umeås nya ringled (E12) ligger NLC Park i ett mycket bra trafikorienterat läge.

Sidan publicerades