Klockarbäcken Västra

Typ av verksamhet

Området lämpar sig väl för bland annat verksamheter och industrier inom skogsbranschen i och med det goda logistik­läget intill västra länken samt närheten till Komatsu Forest.

Tidsplan

Detaljplanen fick laga kraft 2020.

Projektering pågår och utbyggnad av infrastrukturen är planerad att starta under 2024.

Markanvisning

Markanvisning kan påbörjas när infrastrukturen är utbyggd. Mer information kommer att presenteras allt eftersom projekteringen och utbyggnaden fortgår.

Områdesbeskrivning

Klockarbäcken Västra är ett cirka 35 hektar stort industriområde som ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an och Komatsu:s nya fabrik. Från Klockarbäcken Västra finns det goda kommunikationsmöjligheter eftersom området ligger intill västra länken och E12, härifrån är det bara 6 kilometer till centrala Umeå.

Detaljplan

Läs mer om detaljplanen:

Sidan publicerades