Aktuellt område markerat på karta

Klockarbäcken Kulla

Typ av verksamhet

Området lämpar sig väl för verksamheter och industrier med inslag av handel.

Tidsplan

Arbetet med detaljplanen har startat under våren 2023. Förväntas färdigställas under 2024.

Pris

Markpriset i området är ej satt

Områdesbeskrivning

Klockarbäcken Kulla ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an och handelsområdet. Från Klockarbäcken Kulla finns det goda kommunikationsmöjligheter eftersom området ligger intill västra länken och E12, härifrån är det bara 6 kilometer till centrala Umeå.

Sidan publicerades