Aktuellt område markerat på karta

Klockarbäcken Kulla

Typ av verksamhet

Området lämpar sig väl för verksamheter och industrier med inslag av handel.

Tidsplan

Beslut om att påbörja togs under 2019. Arbetet med detaljplanen förväntas starta hösten 2022 och färdigställas under 2023.

Kommunen har påbörjat utredningar inom området.

Pris

Markpriset i området är ej satt

Områdesbeskrivning

Klockarbäcken Kulla ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an och handelsområdet. Från Klockarbäcken Kulla finns det goda kommunikationsmöjligheter eftersom området ligger intill västra länken och E12, härifrån är det bara 6 kilometer till centrala Umeå.

Mer information om området kommer att presenteras senare.

Sidan publicerades