Klockarbäcken, Brännlandsberget

Områdesbeskrivning

Klockarbäcken Brännlandsberget ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an. Området ligger i en expansiv och strategisk del av Umeå med närhet till västra länken, väg E12 och järnväg. Härifrån är det bara 6 kilometer till centrala Umeå. På Klockarbäcken finns det en variation av etablerade aktörer däribland Komatsu Forest med deras nya fabrik.

Umeå Energi planerar för en ny kraftledning till området som ska säkerställa tillgången till el för tillkommande etableringar.

Vad kan byggas

Ett bra logistikläge skapar förutsättningar för större etableringar och närheten till högspänningsledningar innebär att området lämpar sig för elintensiva verksamheter och industrier.

Tidplan

Detaljplanen är startad och beräknas vara klar under 2024

 

Sidan publicerades