Ditt avlopp ska få tillsyn

Den här sidan vänder sig till dig som fått ett brev med information om att ditt avlopp ska få tillsyn.²

1. Du har fått ett brev med information om tillsyn

Om din avloppsanläggning ska få tillsyn av oss får du ett brev av oss med information om tillsynen.

Ring eller mejla oss gärna om du har frågor.

2. Du kontrollerar ditt avlopp

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att sköta ditt avlopp och att kontrollera att det fungerar som den ska och klarar de krav som finns. Använd gärna checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

3. Du inkommer med information till oss om ditt avlopp

Du inkommer till oss med information om ditt avlopp via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du anser att ditt avlopp inte uppfyller kraven anger du i e-tjänsten att du planerar att skicka in en ansökan om tillstånd för en ny avloppsanläggning. På så sätt undviker du tillsynsbesök av oss och behöver inte heller betala tillsynsavgift.

Om du bedömer att ditt avlopp fungerar som det ska och uppfyller kraven som finns anger du det i e-tjänsten. Då kommer vi bedriva tillsyn på ditt avlopp.

Om du inte vill använda e-tjänsten hör av dig till oss så kan vi skicka en pappersenkät.

Avlopp för vattentoalett kräver tillstånd

Att anlägga en avloppsanläggning som tar emot WC-vatten kräver tillstånd enligt miljöbalken. Även en befintlig avloppsanläggning behöver ha tillstånd. Om ditt avlopp saknar tillstånd kommer du behöva vidta någon form av åtgärd.

Vad gör jag om det saknas tillstånd?

Om avloppsanläggningen saknar tillstånd behöver du avgöra vilket av följande alternativ som passar dig:

  • Söka tillstånd och anlägga en ny avloppsanläggning.
  • Söka tillstånd för befintlig avloppsanläggning.

Om du bedömer att din avloppsanläggning uppfyller dagens krav på rening och kan uppvisa hur avloppsanläggningen är anlagd finns möjlighet att söka tillstånd för avloppsanläggningen i efterhand. Tänk på att du behöver lämna in samma uppgifter och göra samma undersökningar som vid en ansökan om en helt ny avloppsanläggning. Om du lämnar in en ansökan som får avslag tar vi ut full avgift för handläggningen.

  • Avvakta/Inte söka tillstånd för ny eller befintlig anläggning.

Väljer du att inte ansöka om tillstånd för ny eller för din befintliga avloppsanläggning kommer vi bedriva tillsyn på ditt avlopp och vi tar ut en avgift för tillsyn. Om avloppsanläggningen saknar tillstånd kommer du få ett få ett förbud att använda anläggningen, alternativt ett föreläggande om att söka tillstånd för din befintliga avloppsanläggning.

4. Du får ett tillsynsbesök

Om du uppger i e-tjänsten att ditt avlopp fungerar som det ska och uppfyller kraven som finns kommer du få ett tillsynsbesök av oss för att vi ska kunna avgöra om det är riktigt. Tillsynen kommer ske enligt angiven tid i brevet du fick av oss.

5. Du får en kontrollrapport av oss

I kontrollrapporten framgår det vad vi noterat vid tillsynsbesöket. Det kommer fattas ett beslut grundat i uppgifterna i kontrollrapporten, därför har du möjlighet att inkomma med uppgifter om något i kontrollrapporten är felaktigt eller om du vill lägga till ytterligare information om ditt avlopp.

6. Du får ett beslut av oss

Vi fattar ett beslut av anledningen av tillsynen. Om du får ett beslut om åtgärd eller förbud på ditt avlopp har du i regel 12–18 månader på dig att åtgärda ditt avlopp. Du har möjlighet att överklaga beslut från oss.

Mer informaition

Läs mer om Frågor och svar om tillsyn av små avlopp.

Läs mer på Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur du själv undersöker ditt avlopp. Där hittar du också oberoende information om små avlopp.

Även Havs-och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om små avlopp.

Sidan publicerades www.umea.se/tillsynavlopp