Anpassningsbank, förskola

Anpassningsbanken är en del i Levla Lärmiljöns vägledande stödmaterial för förskolan. När du/ni har arbetat med formulären Beskrivning av problemsituation och Önskat läge kommer ofta idéer om möjliga anpassningar och insatser som kan provas. Om ni behöver ökad kunskap eller vill inspireras vidare finns här kortfattade beskrivningar med fokus på vad som kan göras i lärmiljön. Beskrivningarna är indelade i kategorierna: Förhållningssätt, strukturstöd, strategistöd, kommunikationsstöd och organisation. Kontakta oss för frågor.

Förhållningssätt

Kontakt

Christine Sjövik
specialpedagog
christine.sjovik@umea.se

Maria Vernér
skolpsykolog
maria.verner@umea.se

Sidan publicerades