Studiemedel

Studiemedel kan sökas från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år. Studiemedel består av två delar, dels ett bidrag, dels ett lån som du måste betala tillbaka med ränta. Du kan ansöka om enbart bidrag eller bidrag och lån. Ansökningsblankett finns hos CSN eller hos kurator på skolan.

Kontakt

CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
0771-27 60 00

För mer information om studiestöd, resor och bostads-frågor, kontakta kurator på respektive skola.

Sidan publicerades