Webbtjänster GyVux

Webbtjänster för personal når du numera via intranätet

Som personal har du tillgång till Pedagogingången i Edlevo där du når

  • studieplan – se studieplanen för dina mentorselever
  • betyg – för betygsregistrering av dina kurser/grupper
  • kursprov – för registrering av provresultat på nationella prov.

Inloggningen till dina webbtjänster finns under verktyg i Unikum och på sidan med verktyg och system på intranätet.

Frågor och svar

Jag hittar inte Elevlistor med foto i Pedagogingången?

TietoEvry har ännu inte utvecklat den funktionen i Pedagogingången och därför är du hänvisad till den gamla webbtjänsten för fotolistor. Du når "Pusselbiten" via verktyg i Unikum eller via Verktyg och system på Intranätet

Varför ser jag ibland inte alla mina grupper i Betygswebben?

Din skoladministratör kan dölja grupper på webben som inte ska betygsättas ännu. Det kan till exempel vara en kurs som ska läsas under två läsår.

Sidan publicerades www.umea.se/admskola