Bilden visar en man i en industrilokal.

”Okända” företag i Umeå satsar stort mot folksjukdom

Umeå är ett nav i behandlingen av en av Sveriges vanligaste folksjukdomar, diabetes. Nu genomför två relativt anonyma företag mångmiljonsatsningar i Umeå i kampen mot sjukdomen.

Det är en sjukdom som var sjätte sekund kräver en människas liv någonstans i världen. Två relativt anonyma företag gör nu satsningar i Umeå med en omfattning på många miljoner i kampen mot sjukdomen – och hittar på sikt sannolikt en lösning i form av ett vaccin.

– Vi har nästan dubblat antalet anställda, säger Timo Rouvinen, platschef på Cytiva, Umeås näst största privata arbetsgivare.

I Sverige är 500 000 personer drabbade av någon form av diabetes, i världen är siffran så hög som 463 miljoner personer och var sjätte sekund dör någon till följd av sjukdomen. Men det finns hopp – och det hoppet kommer från Umeå.

Cytiva och Diamyd Medical är två företag med verksamhet i Umeå som båda jobbar för att förbättra hälsan för människor runt om i världen. Cytiva är världsledande vad gäller tillverkning av medicinsk utrustning för biologiska läkemedel som insulin och Diamyd Medical är långt gången i utvecklingen av ett vaccin mot typ 1-diabetes. Båda företagen satsar stort i Umeå.

Bakom en oansenlig fasad, lite undangömt på Mariehem, hittar man Cytiva som är hårt satsande och Umeås näst största privata arbetsgivare – men företaget är samtidigt nästan okänt för många Umeåbor.

Timo Rouvinen är sedan drygt tre år platschef på Cytiva och de tre åren har varit minst sagt intensiva.

– När jag tillträdde stod vi inför en stark tillväxtfas både produktions- och personalmässigt. När sedan pandemin slog till skyndades den utvecklingen på rejält. Vi har nästan dubblat antalet medarbetare sedan jag kom hit, berättar han under en rundvisning på företaget.

Cytiva

Amerikanskägda Cytiva verkar inom life science och finns i dag i över 40 länder med totalt över 8 000 anställda.

I Umeå finns i dag drygt 750 anställda som tillverkar hårdvara till kunder inom biologisk forskning och som utvecklar av vacciner, biologiska läkemedel samt cell- och genterapier.

Företagets närvaro i Umeå har sin historiska grund i Pharmacia som startade sin verksamhet här redan 1967. Efter diverse förvärv och namnbyten fick företaget namnet Cytiva i april 2020 och är ett fristående bolag inom Danaher Corporation.

För att vara en tillverkningsindustri är det en oväntat tyst och lågmäld arbetsplats. Detta trots att produktionstakten går i maxfart – två långtradare lämnar anläggningen varje dag fullastade med produkter som ska gå till kunder över hela världen.

– För några år sedan upprättade företaget en plan för var vi i Umeå skulle befinna oss 2025. Vi är nu redan tre år före den tidsplanen och våra expansionsplaner för anläggningen här uppe är stora, säger Timo Rouvinen.

Satsningen består av en kraftig utbyggnad av verksamheten då företagets totala antal kvadratmeter ska utökas. Fas ett av utbyggnationen är påbörjad och den förväntade investeringen ser ut att landa på ungefär 140 miljoner kronor. Men mycket tyder på att satsningen kommer att fortsätta.

– Historiskt sätt är uppfattningen att vi här uppe i norra Sverige är analytiskt framstående och duktiga på att sätta ihop fabriksprocesser som kan kugga i och fungera bra. Vi har byggt upp ett gott renommé inom koncernen; vi levererar det vi lovar. Och det ger effekt i fråga om företagets vilja att investera i oss, säger Timo Rouvinen.

Och vilja finns det. I de planerade faserna som sannolikt följer den pågående finns minst sagt stora ambitioner. Det talas om en total satsning och investering som kan, om allt faller väl ut, uppgå till flera hundra miljoner kronor och som i sådana fall ska vara färdig inom de kommande fem åren.

För att rymma utbyggnationen har företaget förvärvat skogsområde i anslutning till befintlig anläggning. Säljare har varit kommunen.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att företag som Cytiva och Diamyd Medical väljer att investera tungt i Umeå. Umeå kommun har under lång tid gjort vad vi kan för att stötta life science-forskningen och företag i dess närhet. Investeringar av den här storleken är ett kvitto på att denna stöttning varit lyckosam och på sikt mycket gynnsam för Umeå, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Bland de tusentals kunder som Cytiva har finns Diamyd Medical som också satsar stort i Umeå. Det börsnoterade företaget utvecklar just nu diabetes typ 1-vaccinet Diamyd och läkemedlet Remygen för behandling av diabetes typ 2.

– Vi har väldigt stark data som stödjer effekten av vaccinet Diamyd för individer med typ 1-diabetes och startar inom kort en fas 3-studie. Givet ett positivt resultat där så ska studien lägga grunden för ett marknadsgodkännande. Parallellt kommer vi även att utvärdera preventiv behandling med vaccinet för individer som av olika skäl löper stor risk att diagnostiseras med typ 1-diabetes, säger Ulf Hannelius, vd, Diamyd Medicals.

Diamyd Medicals

Svenska Diamyd Medicals bildades 1996 som en avknoppning från Syntetics Medical och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Företaget utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes där det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd som i en omfattande metastudie visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion förbereds för en bekräftande fas III-studie.

Diamyd Medicals aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Under förra året förvärvade företaget lokaler på Ersboda och tanken är att de där ska producera den aktiva substans som krävs för vaccinet. Och skälet till valet av Umeå som tillverkningsort är tydligt enligt Hannelius.

– Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus gör Umeå till en stad som är perfekt för life science-satsningar. Life science-inkubatorn Umeå Biotech Incubators kontinuerliga affärsutveckling av biotechbolag har också spridit intresset för sektorn och stärkt Umeå som intressant region, säger han.

Fastighetsförvärvet till ett värde av nära 25 miljoner kronor är en del i en större satsning. Ytterligare 20 miljoner kronor har investerats i bland annat nya laboratorieutrymmen och nu ska personalstyrkan utökas.

– I nuläget är vi ett tjugotal anställda varav närmare hälften i Umeå. När faciliteten tagits i bruk kommer vi anställa ytterligare. Det här är en jätteviktig satsning för oss då enheten på sikt ska producera den aktiva substansen som krävs för att förse en global marknad med vaccinet, säger Ulf Hannelius och avslutar;

– Det vore en enorm framgång för oss på Diamyd Medical – och den hade inte varit möjlig utan Umeå och vår enhet på plats där.

Sidan publicerades