Bild på Emelie

Ana på Upphandlingsbyrån

Denna vecka får ni följa Ana Garcia som arbetar som upphandlare på Upphandlingsbyrån.

- Hej! Jag heter Ana och jobbar som upphandlare på Upphandlingsbyrån.

- När kommunen behöver köpa varor eller tjänster sker det normalt genom en upphandling. Min uppgift som upphandlare är att säkerställa att upphandlingarna sker professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler och policys.

- Jag projektleder och ansvarar för hela upphandlingsprocessen. I arbetet ingår även att ge råd och stöd till våra verksamheter i upphandlingsfrågor och jag har kontinuerlig kontakt och dialog med uppdragsgivare, leverantörer och övriga intressenter. Alla upphandlare på Umeå kommun ansvarar för upphandlingar inom ett antal olika områden, till exempel är jag ansvarig för upphandling av bland annat möbler, företagshälsovård och revisionstjänster.

- Jag har mitt kontor i Stadshuset men upphandlingsprojekteten drivs tillsammans med de olika verksamheterna och även med andra samarbetspartners vid samordnade upphandlingar, exempelvis kranskommuner. Jag trivs väldigt bra på min arbetsplats och har ett väldigt bra arbetsklimat!

Möte med våra hållbarhetsstrateger

Möte med våra hållbarhetsstrateger

- Upphandlingsbyrån expanderar mycket nu och det är fokus på utveckling av hållbara affärer. Jag har två kollegor som jobbar som hållbarhetsstrateger och är ett stöd för oss upphandlare när det gäller miljö, klimat och sociala hållbarhetsfrågor inom upphandlingsområdet.

- Vi har en trevlig grupp av medarbetare där vi alla känner engagemang och glädje i vårt arbete. Vi är måna om varandra och hittar på roliga saker att göra tillsammans även utanför jobbet. Tänk att vi haft vår egen ”Nobelfest”!

Förstora bilden

Dukning Nobelfesten

Förstora bilden

Meny Novelmiddag

- Att jobba som upphandlare är väldigt spännande och utvecklande. Det bästa med vårt jobb är att det är självständigt och varierat med stora utvecklingsmöjligheter. Dessutom känner jag att vi har ett viktigt och betydelsefullt arbete där vi driver och utvecklar hållbara affärer för våra medborgare samtidigt som vi bidrar och påverkar kommunens utveckling.

Bild på kollegorna Henny, Annika och jag

Bild på kollegorna Henny, Annika och jag

Sidan publicerades