Superhjältar är ute på uttryckning

Superhjältar är ute på uttryckning

Superhjältarna på Bemanning stöd och omsorg

Denna vecka får ni följa HR-konsulter och HR-administratörer på Bemanning stöd och omsorg.

- Våra superhjältetitlar består av både HR-konsulter och HR-administratörer, där vårt fokus ligger i att stötta chef i frågor som rör bemanning, rekrytering, schema, administration och marknadsföring.

- Vi är cirka 30 superhjältar som arbetar med någon form av stöd för chef. Vi är uppdelade i 4 team och på bilden ovan ser ni team nr 1.

Administration: Vårt arbete innefattar allt från behörigheter, fakturagranskning till att boka lokaler och mat till planeringsdagar.
Rekrytering: Vi arbetar med rekrytering, lönesättning, marknadsföring och personalfrågor.

Bemanning: Vi löser den dagliga bemanningen vid frånvaro.

Schemastöd: Vi bygger scheman utifrån brukarbehovet, arbetstidsregler och direktiv från chef.

- Under den här vecka kommer ni få följa oss på våra hjälteutryckningar och i slutet av veckan hittar ni oss på hjälteloppet. Visst är personalen inom stöd och omsorg superhjältar?

Stålmannen arbetar vid datorn

Stålmannen arbetar vid datorn

Inväntar fler kandidater för intervju

Inväntar fler kandidater för intervju

- Majoriteten av oss är stationerade på Stadshuset, sedan är vi även på Rådhusesplanaden och Jägarvägen på teg.

Bild på stadshuset

Bild på stadshuset

Bild på skylt vid kontoret på Stadshuset

Bild på skylt vid kontoret på Stadshuset

- "It´s here where the magic happens". Här släcker vi bränder och planterar blommor.

Ute med dialogcykeln på marknadsföringsuppdrag

Ute med dialogcykeln på marknadsföringsuppdrag

Mässa på Dragonskolan

Mässa på Dragonskolan


- Just nu jobbar vi med superrekrytering inför sommaren för att hitta de absolut vassaste superhjältarna som ska anslutas till våra ordinarie superhjältar ute på verksamheterna.

Arbetsgruppen samlade för möte

Arbetsgruppen samlade för möte

- Det bästa med vårt jobb är att vi har fantastiska kollegor som bidrar till en fin arbetsmiljö.

- Vi stöttar Umeås superhjältar, dvs våra chefer och medarbetare inom stöd och omsorg. Vårt gemensamma mål är att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Sidan publicerades