Bakre raden fr. vänster: Marléne Nilsson, HR partner, Maria Pontes, HR partner, Främre raden fr. vänster: Maria Fahlander, HR partner, Christina Ingmansson, HR chef och Clara Larsson, HR partner

HR partners bland It-tekniker, park- och anläggningsarbetare, ingenjörer, kockar och lokalvårdare

Denna vecka får ni följa HR-enheten inom teknik- och fastighetsförvaltningen.

- I vår förvaltning arbetar omkring 1000 stjärnor inom gator och parker, fastighet, IT, måltidsservice samt städ- och verksamhetsservice. Vi jobbar tillsammans för att Umeåborna ska ha en väl fungerande vardag.

- Inom vår enhet arbetar fyra HR- partners och en HR- chef. Vi stöttar ett femtiotal chefer inom fem väldigt olika verksamheter. Att arbeta inom HR (HR som står för Human Resources) kan mycket kort beskrivas med att vi arbetar med de frågor som uppstår inför, under och vid slutet av en anställning. Inom vår HR-enhet har vi tillsammans en bred erfarenhet och kunskap inom områdena kompetensförsörjning, arbetsmiljö och rehabilitering. Något som gör att vi kompletterar varandra otroligt bra men också lär av varandra!

- I vårt arbete är det viktigt att arbeta nära våra verksamheter och därför styrs våra arbetsuppgifter till stor del av verksamheternas behov. Samtidigt ingår det i vår roll att arbeta med förbättring och utveckling. Den kombinationen är enormt utvecklande både för oss som personer och i vår yrkesroll.

- Något som ingår i vår roll som kan skilja sig från andra arbetsgivare är att vi, precis som andra tjänstepersoner, ibland träffar de politiker som sitter i tekniska nämnden. Det kan då handla om att vi informerar om vårt arbete kring arbetsmiljö eller kompetensförsörjning. När detta sker är det ett spännande inslag i vardagen som påminner om det större syftet med att arbeta inom en kommun!

Från vänster HR-chef Christina Ingmansson och höger Maria Pontes HR-partner

Från vänster HR-chef Christina Ingmansson och till höger Maria Pontes HR-partner

Just nu jobbar vi intensivt med olika kompetensförsörjningsinsatser

- Kompetensförsörjning är en stor utmaning just nu och därför ett prioriterat område. Tillsammans med chefer och verksamheter arbetar vi på HR intensivt med att bland annat bygga arbetsgivarvarumärket och hälsofrämjande insatser. Allt för att skapa förutsättningar för våra medarbetare och chefer att stanna och utvecklas hos oss men också för att attrahera nya talanger.

- Som HR-entusiaster är vi därför glada att arbeta inom en förvaltning som tycker att det är viktigt att påminna sina medarbetare om att vara stolta för det arbete som vår förvaltning bidrar till, tillsammans, varje dag. Till exempel uppmärksammade vår förvaltningsledning detta lite extra genom att i våras bjuda in alla 1000 medarbetare till en halvdag med inspirationsföreläsning, panelintervju och en avslutande middag.

- En uppskattad dag fylld av härliga skratt och gemenskapsbyggande.

För utan medarbetarnas viktiga arbete, varje dag, skulle Umeå stanna.

Hela förvaltningen samlad i en bild! Medarbetardagen den 12 maj 2023. Foto: Fredrik Larsson

Hela förvaltningen samlad i en bild! Medarbetardagen den 12 maj 2023. Foto: Fredrik Larsson

- För oss hänger det ihop, en bra arbetsmiljö, att verksamheten når målen och att vara en attraktiv arbetsplats. Därför är vår ambition att arbeta hälsofrämjande vilket innebär att vi på HR just nu tittar på hur vi kan hjälpa våra chefer att arbeta mer förebyggande inom arbetsmiljöområdet. Till exempel handlar det om att stärka våra chefer i deras chefsroll men även hjälpa dem uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa hos sina medarbetare.

- Så var det dags att avrunda och vi ska tacka för oss. Avslutningsvis, det bästa med att arbeta som HR-partner är helt klart möjligheten att få göra skillnad och att vi får möta så många olika yrkeskategorier och verksamheter. Vi är så stolta över att få arbeta mitt bland It-tekniker, park- och anläggningsarbetare, ingenjörer, kockar och lokalvårdare och andra stjärnor i vår förvaltning.

-Nu luktar det kaffe från fikarummet - så tack för oss!

Vid tangentbordet/Marléne Nilsson och Clara Larsson

Vid tangentbordet/Marléne Nilsson och Clara Larsson

Sidan publicerades