Personer som samtalar i ett konferensrum

Helena arbetar som byggprojektledare

Denna vecka ska vi få följa Helena som arbetar på Fastighet som byggprojektledare på Umeå kommun.

– Jag heter Helena och arbetar som byggprojektledare på Fastighet på Umeå Kommun. Jag arbetar med att driva byggprojekt för kommunala verksamheter som exempelvis skolor, fritidsanläggningar och vård- och omsorgsboenden – från första skiss till färdig byggnad.

– Den här veckan kommer jag bland annat att berätta om hur det är att arbeta på Fastighet, hur samarbetet med andra verksamheter ser ut under ett byggprojekt samt det arbete jag och mina kollegor utför för att arbeta med klimatsmart byggande.

Bild på arbetsklädsel

Nödvändig klädsel på en byggarbetsplats

Verksamheten

– Min yrkesroll som byggprojektledare kommer in i processen när ett byggprojekt är beslutat att genomföras för att uppfylla ett utrett behov inom kommunens verksamheter. Behoven kan vara allt ifrån anpassningar av befintliga lokaler till att det behövs nya lokalytor.

– Därefter är det jag som driver projektet framåt genom att ta in erforderlig teknisk kompetens samt byggentreprenörer. Under projektet håller jag även i avstämningar med de verksamheterna som ska använda lokalerna (till exempel utbildning, städservice, måltidsservice och driftpersonal).

– Som byggprojektledare har jag en nyckelroll i att se till att alla berörda får den information de behöver under hela projektets gång och att få vara delaktiga i vad som behövs i lokalerna.

Bild med fastighet och lyftkranar

Montering av ytterväggar på en nybyggnad

– Minskad klimatpåverkan från byggandet är viktigt för Fastighet!

– Under de senaste åren har det kommit lagkrav med syfte att minska klimatpåverkan från byggande och om några år kommer dessutom lagkrav på att begränsa byggandets klimatpåverkan. Som förberedelse inför detta samt för att öka kunskapen pågår en kartläggning av klimatpåverkan från våra egna byggprojekt. Vi jobbar även med klimatberäkningar i tidigt skede av byggprojekt samt testar olika typer av byggtekniker, digitala verktyg och återbruk i projekt.

– Klimatsmart byggande kommer fortsatt vara en viktig del i våra byggprojekt, något som är utmanande men samtidigt behövs för att klara uppsatta klimat- och miljömål.

Bild på bärande stomme gjord i trä

Ett exempel på vårt arbete med klimatpåverkan är den här bärande stommen som är gjord i trä

Kollegorna

– Vi är en stor grupp av byggprojektledare med varierad bakgrund och erfarenheter. Tillsammans med ett öppet klimat att diskutera frågor så hjälper vi till att lära av varandra. Inom Fastighet finns även andra kollegor som exempelvis förvaltare, driftingenjörer, driftpersonal, byggservice och administratörer som vi samarbetar med.

– Jag upplever att det är ett bra samarbete genom hela verksamheten och trevlig stämning på jobbet. Ingen lämnas ensam med en frågeställning och det finns nästan alltid någon som har erfarenhet av något liknande.

Bild på utbildningbok

Utbildning tillsammans med kollegor som också arbetar som byggprojektledare

Det bästa med jobbet

– Det bästa med mitt jobb är att få bidra till samhällsutvecklingen. Tänk att jag varje dag arbetar för att göra det bättre för skolelever, personal för olika verksamheter och för klimatet. Alla frågor är viktiga att lyfta och alla behöver bli hörda i processen.

– Jag gillar också utmaningarna i att kommunicera med så många olika verksamma inom Umeå Kommun och de externa kontakterna.

– Såklart bidrar alla trevliga kollegor till att det känns roligt att gå till jobbet varje dag!


/Helena

Sidan publicerades