Egenkontroll

Tillsammans med ansökan ska ett egenkontrollprogram skickas in till Miljö- och hälsoskydd. I egenkontrollprogrammet ska det framgå hur verksamheten följer bestämmelserna i lagen.

Egenkontrollprogrammet ska vara ett stöd för dig i din kontroll. Programmet ska användas aktivt, annars fyller det ingen funktion. Egenkontrollprogrammet är inte en redovisning till oss för att du ska visa att du känner till lagens olika bestämmelser. Det förutsätter vi att du gör. Anledningen till att du skickar in programmet till oss är att vi ska kontrollera så att du har ett program och att det programmet uppfyller lagens krav. När du har lämnat in ditt program så kommer vi att göra en bedömning av om det uppfyller lagens krav. Vi tittar bland annat på om innehållet är korrekt, om det framstår som rimligt, genomtänkt och funktionellt och om det är anpassat till din verksamhet.

Ditt egenkontrollprogram måste vara skrivet på svenska eller på engelska.

Ett egenkontrollprogram för tobak måste minst innehålla dessa punkter:

 • namnet på ditt företag samt för vilken verksamhet det här programmet gäller,
 • hur du säkerställer att de tobaksvaror som säljs i din verksamhet är rapporterade enligt 2 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter
 • hur du säkerställer att de tobaksvaror som säljs i din verksamhet är anmälda enligt 2kap. 3 § lagen om tobak och liknande produkter, hur du kontrollerar att tobaksvarorna du säljer följer kraven om märkning enligt 3 kap. 1 och 3 §§ lagen om tobak och liknande produkter.
 • hur du ser till så att det finns en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns i din butik eller motsvarande enligt 5 kap. 18 § tredje stycket lagen om tobak och liknande produkter.
 • hur du kontrollerar att ingen under 18 år får köpa tobaksvaror utav dig enligt 5 kap. 18–19 §§ lagen om tobak och liknande produkter. Detta gäller även vid försäljning via automat, distansförsäljning eller liknande.
 • hur du informerar och ger det stöd din personal behöver för att kunna följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet, i enlighet med 5 kap. 12 § lagen om tobak och liknande produkter 5 kap. 6 - 7 §§ lagen om tobak och liknande produkter
 • hur du kontrollerar att de styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer uppfyller kraven på identitetsmärkning och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 7 § lagen om tobak och liknande produkter.
 • hur du ser till så du följer kraven för reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror enligt 4 kap. 1, 2 och 5 §§ lagen om tobak och liknande produkter.
 • hur du ser till så att de styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer inte innehåller en mindre mängd än vad de får enligt 5 kap. 13 § lagen om tobak och liknande produkter. Ett cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter, en snusdosa minst 20 portioner och ett paket med rulltobak minst 30 gram.

Egenkontrollprogrammet bör också innehålla uppgift om:

 • praktiska uppgifter om din verksamhet så som plats, ägar- och kontaktuppgifter etc.
 • hur du följer upp att ditt egenkontrollprogram fungerar i din verksamhet, hur ofta du gör uppföljningen och hur du uppdaterar egenkontrollprogrammet om det behövs, vilket är ett krav att du gör.
Sidan publicerades