Anmäl ändring av tobakstillstånd

Om det sker förändringar i ägandet av bolaget som har tillstånd att sälja tobak eller om personer i styrelsen byts ut ska detta anmälas till Miljö- och hälsoskydd. I vissa fall behöver du redovisa hur ändringen har finansierats.

Om du inte anmäler ändringar till oss på Miljö- och hälsoskydd kan det leda till att tillståndet ifrågasätts.

Om du ska sluta sälja tobak behöver du anmäla det.

Om du är osäker på om ändringen kräver en anmälan går det bra att kontakta oss.

Sidan publicerades