Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut avgifter för handläggningen av ärenden enligt lag om tobak och liknande produkter.

Läs mer om avgifter.

Sidan publicerades