Stäng

Kultur

Kulturförvaltningen svarar för folkbibliotek, skolbiblioteksservice, konstverksamhet, kulturskola, kvinnohistoriskt museum, kultur i skolan, kultur för seniorer, arrangemang i Väven och kommungemensamma arrangemang.

Utöver detta svarar förvaltningen för Sveriges Depåbibliotek och lånecentral samt stöd till kulturföreningar, kulturfestivaler och studieförbund. Kulturnämnden fördelar stipendier och annat stöd till kulturutövare samt till samlingslokaler.

Kulturförvaltningen ska medverka i kommunens arbete med stadsmiljö- och bevarandefrågor och i kommunövergripande kulturfrågor som handläggs av andra nämnder och styrelser.

Kulturförvaltningen ska inom sitt ansvarsområde stödja och främja yttrandefriheten, möjliggöra konstnärliga upplevelser, stödja skapande verksamhet, samarbeta och samråda med samhällsorgan, föreningar, intresseorganisationer, övriga tillskyndare inom verksamhetsområdet samt stödja och främja internationellt kulturutbyte.

Organisation

Kulturförvaltningen har avdelningarna

  • Bibliotek
  • Kulturskolan
  • Program
  • Stab

Bibliotek

Avdelningen bibliotek består av fem enheter. I Bibliotek Norr och Bibliotek Söder samlas de 10 närbiblioteken, där flertalet av biblioteken är placerade i skolor och är kombinerade folk- och skolbibliotek. Stadsbiblioteket i Väven är uppdelad i två enheter, Väven Lär och Väven Läs. I Väven Läs ingår också biblioteksbussen som servar förskolor, skolor, fritidshem och bostadsområden utanför tätorten. Sveriges depåbibliotek och lånecentral är den femte enheten som har ett nationellt uppdrag och är en statligt finansierad verksamhet.

Kulturskolan

I Kulturskolan kan barn och unga, 0–25 år, gå i teatergrupper, lära sig spela instrument, slöjda, sjunga i kör, prova på att filma och mycket annat. Vi erbjuder kommunens barn och unga en kvalificerad musik- och teaterundervisning av välutbildade pedagoger. Inga förkunskaper krävs. Kulturskolan har även öppen verksamhet, till exempel Skapande lördag, där barn och familjer gratis kan se föreställningar, skapa i ateljé och leka fritt i sagorummet.

Program

Programavdelningens verksamheter skapar förutsättningar för alla att ta del av och vara medskapande i Umeå kommuns konst- och kulturliv. Verksamheterna består av konstverksamhet, program- och gästspel, kultur för seniorer samt Kvinnohistoriskt Museum. Avdelningen säkerställer att verksamheterna, tillsammans med andra aktörer, levererar ett brett och högkvalitativt programutbud som välkomnar alla, oavsett förutsättningar eller förkunskaper.

Sidan publicerades