Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att planera och utveckla kommunen och skapa förutsättningar för Umeås hållbara tillväxt. Samhällsbyggnad ansvarar för den fysiska planeringen i Umeå. Resultatet av vår verksamhet ska ge största möjliga värde för Umeås invånare och näringsliv.

Verksamhetens medarbetare ska uppfattas som tillgängliga, kompetenta och effektiva samhällsbyggare. Förvaltningen utvecklar löpande nya och förbättrade arbetssätt genom såväl innovationer som verksamhetsutveckling. Digitalisering är ett viktigt verktyg för detta.

Organisation

Samhällsbyggnad är indelad i fem avdelningar: Bygglov, Fysisk planering, Lantmäteri, Miljö- och hälsoskydd samt Strategisk utveckling.

Sidan publicerades