Bygglov

Bygglov ansvarar bland annat för bygglov, tillsyn, förhandsbesked, rivningslov, marklov, påföljder och ingripanden enligt plan- och bygglagen, men även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken. Bygglov ansvarar även för bostads­anpassnings­bidrag.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Sidan publicerades