Fastighets ledning och ansvarsområden

Fastighet består av fyra huvudområden: Bygg- och fastighetsteknik, Fastighetsförvaltning, Fastighetsdrift och Administration och strategiskt stöd.

Karin Isaksson
teknisk direktör/chef för Fastighet

Bygg- och fastighetsteknik

Ansvarar för byggande och strategisk teknikutveckling. Spetskompetens inom processen för byggproduktion samt teknisk planering.

David Tornberg
chef, Bygg- och fastighetsteknik

Fastighetsförvaltning

Företräder kommunen som fastighetsägare och hyresvärd.

Christina Lundgren
chef, Fastighetsförvaltning

Fastighetsdrift

Ansvarar för drift, skötsel och tillsyn samt energiåtgärder i kommunens fastigheter. Fastigheterna är uppdelade i tre olika distrikt.

Christer Wiklund
chef, Fastighetsdrift

Administration och strategiskt stöd

Ansvarar för hyresadministration, besiktningar, miljö, säkerhet, handläggning, ekonomiadministration samt kvalitet och arbetsmiljö.

Johan Byström
chef, Administration och strategiskt stöd

Sidan publicerades www.umea.se/fastighetpersonal