Projekt: Fast Care – Prepare for work

Projektet går ut på att förbereda ukrainska flyktingar i norra Sverige för arbetsmarknaden inom fyra bristyrkesområden: vård och omsorg, restaurang och service, pedagogisk verksamhet och barnomsorg samt lager, transport och bygg. Intensiv yrkessvenska kombineras med arbetsmarknadskunskap och hälsoarbete.

Fokus ligger även på att öka kunskapen om samhället och lokalsamhället samt öka delaktigheten i lokalsamhället. Målsättning: 80 procent av deltagarna befinner sig i sysselsättning vid avslutat projekt.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden med 4 975 049 kronor och pågick oktober 2023 - mars 2024.

Här kan ni läsa mer om reslutatet av projektet , 106 kB, öppnas i nytt fönster..

Video: Jobbar med fönsterbyten på lokal byggarbetsplats

I videoklippet nedan får du följa med till en byggarbetsplats i Umeå där tre ukrainska flyktingarna jobbar med fönsterbyten vid renovering av studentlägenheter.

Kontakt

Är du arbetsgivare och intresserad av projektet?
Olivia Jonsson Ollander
projektledare
olivia.jonsson.ollander@umea.se

Kommer du från Ukraina och vill delta?
Nataliia Berglund Vorona
språkstödjare
nataliia.berglundvorona@umea.se

Sidan publicerades