Stäng

Jämställdhetsutskottet

Ansvarsområde

Jämställdhetsutskottet har till uppgift att

 • initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
 • ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden, som skall behandlas av kommunfullmäktige
 • utveckla strategier för att uppnå jämställdhetsmålen
 • öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom olika politikområden.

Ledamöter och möten

Jämställdhetsutskottet är ett utskott direkt under kommunfullmäktige har sju ledamöter, varav ordförande och vice ordförande, och sju ersättare. Ledamöterna är valda av kommunfullmäktige och är också ledamöter i kommun­fullmäktige. Utskottet sammanträder cirka tio gånger per år.

Ledamöter i jämställdhetsutskottet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mötesdatum

 • Kontakt

  Tomas Jakobsson

  kommunsekreterare

  090-16 12 37 ksdiarium@umea.se
 • Kontakt

  Charlotta Westerlund (S)

  ordförande, jämställdhetsutskottet

 • Kontakt

  Solveig Granberg (C)

  vice ordförande, jämställdhetsutskottet

Sidan publicerades