Stäng

Kommunikation

Kommunikatörens roll är viktig och komplex och kommunikationsbranschen är mångfacetterad och i ständig förändring. I och med den ökade digitaliseringen i samhället förväntas kommunikatörer behärska en rad olika kompetenser: allt från innehållsproduktion som film och podd till planering, strategi, förändringsarbete och uppföljning.

Här vill vi lyfta fram några av de viktiga delar som kommunikation och kommunikatörer bidrar med i sin organisation.
Läs gärna mer om vad som ingår i en kommunikatörs uppdrag.

Våra kommunikativa strategier ska stötta visionen och kommunfullmäktiges långsiktiga mål