Verksamhetsplaner, samlade

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner finns under respektive nämnds sida på www.umea.se/organisation och samlade här.

Kommunstyrelsen

Byggnadsnämnden

Fritidsnämnden

För- och grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Individ- och familjenämnden

Kulturnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Personalnämnden

Tekniska nämnden

Valnämnden

Äldrenämnden

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

Umeåregionens PA-nämnd

Sidan publicerades www.umea.se/verksamhetsplaner