Intäkter, kostnader

Varifrån kommer pengarna?

Kommunens verksamheter finansieras med skatt, intäkter/avgifter och statliga bidrag. Totalt har kommunen intäkter på över 11 miljarder kronor (2023). Kommunalskatten ger huvuddelen av intäkterna. Avgifter och taxor som kommunen får av företag och medborgare ger ungefär 2 miljarder kronor. Statsbidrag ger drygt 1 miljard kronor.

mnkr = miljoner kronor

Kommunens intäkter:

 • Skatteintäkter: 7 728 miljoner kronor, 69 procent
 • Verksamhetens intäkter: 2 027 miljoner kronor, 18 procent
 • Statliga bidrag och utjämning: 1 304 miljoner kronor, 12 procent
 • Finansiella intäkter: 207 miljoner kronor, 2 procent
Diagram över kommunens intäkter 2023Förstora bilden

Källa: Kommunens årsredovisning 2023. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Vad används pengarna till?

Löner och driftmedel är tillsammans de största posterna med cirka 73 procent av kostnaderna, över 8 miljarder kronor. Kommunen köper också verksamhet av andra för uppåt 1,5 miljarder kronor.

Kommunens kostnader:

 • Personalkostnader: 6 262 miljoner kronor, 57 procent
 • Driftkostnader: 1 776 miljoner kronor, 16 procent
 • Köp av huvudverksamhet: 1 464 miljoner kronor, 13 procent
 • Avskrivningar: 606 miljoner kronor, 6 procent
 • Lämnade bidrag: 532 miljoner kronor, 5 procent
 • Finansiella kostnader: 344 miljoner kronor, 3 procent
Diagram över kommunens kostnader 2023Förstora bilden

Källa: Kommunens årsredovisning 2023. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Det mesta av kommunens pengar går till de största verksamheterna skola, vård och omsorg. Resterande poster är lokaler och verksamheter (16 procent), gator och parker, räddningstjänst med mera (6 procent), fritids- och kulturverksamhet; bibliotek, barn- och ungdomskultur, kulturskola, föreningsbidrag, gymnastikhallar, elljusspår, badplatser med mera (5 procent), affärsverksamhet (3 procent), riktade insatser; främst arbetsmarknadsåtgärder (1 procent) och politisk verksamhet; arvode till politiker och stöd till politiska partier (1 procent).

Fördelning av kostnader:

 • Vård och omsorg: 3 521 miljoner kronor, 35 procent
 • Pedagogisk verksamhet, skola och utbildning: 3 291 miljoner kronor, 33 procent
 • Lokaler och verkamheter: 1 584 miljoner kronor, 16 procent
 • Infrastruktur, skydd med mera: 603 miljoner kronor, 6 procent
 • Fritids- och kulturverksamhet: 506 miljoner kronor, 5 procent
 • Affärsverksamhet: 332 miljoner kronor, 3 procent
 • Riktade insatser: 115 miljoner kronor, 1 procent
 • Politisk verksamhet: 82 miljoner kronor, 1 procent
Diagram över fördelning av kommunens kostnader 2023Förstora bilden

Källa: Kommunens årsredovisning 2023. Klicka på bilden och öppna en större bild.

Mer information

Kommunens årsredovisning 2023 finns tills vidare i mötesbok/handlingar till kommunfullmäktige på www.umea.se/kfhandlingar.

Kommunens årsredovisningar: www.umea.se/redovisning.

Sidan publicerades www.umea.se/intakterkostnader