Bild

Margot Wikström. Illustration: Maria Persson.

Margot Wikström

Margot Wikström (1936–2010) var socialdemokrat och blev 1979 Umeås första kvinnliga kommunalråd, och 1986 ordförande i kommunstyrelsen, den hittills enda kvinnan i Umeå kommun på posten. Hon var kommunstyrelsens ordförande under åren 1986–1991 samt 1995. Hon satt i Umeå kommunfullmäktige under åren 1971–2002.

Margot Wikström (född Berggren) föddes i Skellefteå och växte upp i norra Sverige, där familjen under Margots tid i folkskolan flyttade runt mellan olika orter. Hon gifte sig i tjugoårsåldern med Henry Wikström och de bosatte sig i Skellefteå där de fick två söner som föddes 1960 och 1963. Några år senare, 1967, flyttade familjen till Umeå och Margot började läsa på Socialhögskolan, där hon tog socionomexamen vid 36 års ålder 1972.

Margot hade sedan ungdomen varit engagerad i Socialdemokraterna, och gick i Umeå med i Sveriges social­demokratiska kvinnoförbund, trots att hon motsatte sig idén om ett kvinnoförbund som hon menade tilldelade kvinnorna en under­ordnad ställning i partiet. Hon var en av flera socialdemokratiska kvinnor som under 1970-talet profilerade sig i Umeå och bland annat stred för en utbyggnad av daghemmen i staden.

När Socialdemokraterna för första gången vann kommunalvalet i Umeå 1979 blev Margot Wikström kommunens första kvinnliga kommunalråd. Från 1986 till 1995 var hon dessutom kommunstyrelsens ordförande, den första och hittills enda kvinnan i Umeå kommun på den posten.

Stadsplanering och byggande var de frågor Margot ägnade sig framför allt åt inom politiken. Hon var även en period ordförande i byggnadsnämnden och drev där en offensiv linje i stadsbyggnadsfrågor. Under hennes tid vid makten förändrades Umeå avsevärt. Hon stred bland annat för ett upprivande av den tidigare bevarandeplanen för Umeå centrum som förordade bevarande och låg bebyggelse, förespråkade nya trafiklösningar som en ny biltunnel vid lasarettet och en ny bro över Umeälven, och under hennes tid byggdes en ny busstation för lokaltrafiken, ett nytt stadsbibliotek, och Folkets Hus.

Förutom hennes intensiva aktivitet inom lokalpolitiken satt Margot även länge med i Socialdemokraternas parti­styrelse, och hade uppdrag i Bryssel under 1990-talet när hon satt med i det Internationella kommunförbundet. Dessutom hade hon under olika perioder styrelseuppdrag i det kommunala bostadsbolaget Bostaden, i Sabo, i Nordea och i Bris.

Margot Wikström lämnade politiken 1999 med vacklande hälsa. De sista åren var hon sjuk i cancer och hon avled 2010 vid 74 års ålder. Margot ligger begravd på Norra kyrkogården i Umeå.

Information från Svenskt kvinnobiografiskt lexikon Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades