Motioner 2020

Motioner till kommunfullmäktige 2020

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

42/2020

2020-12-23

Davis Kaza,

Patrik Brännberg (AP)

Storsjödammen


41/2020

2020-12-09

Igor Jonsson (M)

Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg


40/2020

2020-12-07

Alice Fatma Nikmanesh,

Mariam Salem (MP)

Använd auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns våld mot kvinnor


39/2020

2020-11-23

Lena Riedl (M)

Försök med betyg från årskurs 4


38/2020

2020-11-19

Veronica Kerr (KD),

Marianne Normark (L),

Sven-Olov Edvinsson (C),

Elmer Eriksson (M)

Anlita logopeder i äldreomsorgen


37/2020

2020-11-18

Åsa Bäckström,

Bore Sköld (V)

Anställ hållbarhetsstrateger till Upphandlingsbyrån


36/2020

2020-11-18

Veronica Kerr,

Birgitta Nordvall (KD)

Gratischeck till familjerådgivningen och en ökad tillgänglighet


35/2020

2020-11-13

Lena Riedl (M)

Polisanmäl alla brott i skolan


34/2020

2020-11-12

Lennart Arvidsson,

Rebecca Sellstedt (V)

Inför en personalpolitisk fond


33/2020

2020-11-06

Maria Nilsson,

Lars-Arne Ivert,

Petter Nilsson (SD)

Stärkt belysning


32/2020

2020-10-29

Jan Hägglund,
Davis Kaza (AP)

Utarbeta en utvecklingsplan för grön­området nedströms Backens kyrka


31/2020

2020-10-29

Jan Hägglund,
Davis Kaza (AP)

Hamrinsberget, ett besöks- och utflyktsmål


30/2020

2020-10-22

Gudrun Nordborg,
Ulrika Edman,
Susanne Yttergren,
Åsa Bäckström,
Bore Sköld (V)

Utbildningssatsningar mot mäns våld mot kvinnor


29/2020

2020-10-17

Björn Kjellsson (L)

Avskaffa elsaneringsbidragen


28/2020

2020-10-01

Lena Riedl (M)

Inför testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl


27/2020

2020-08-31

Veronica Kerr,
Anders Sellström (KD)

Elevhälsa online – garanterad kontakt med Elevhälsan inom ett dygn


26/2020

2020-08-31

Anna-Karin Sjölander (C)

Psykisk ohälsa – Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020


25/2020

2020-08-13

Veronica Kerr (KD)

Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att minska ofrivillig ensamhet


24/2020

2020-08-13

Björn Kjellsson (L)

Begär registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år


23/2020

2020-07-02

Anders Norqvist (L)

Fortsätt redovisa skolresultat


22/2020

2020-06-23

Anders Ågren (M),
Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L),
Veronica Kerr (KD)

Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun


21/2020

2020-06-22

Veronica Kerr (KD)

Äldreomsorgen behöver fler medarbetare


20/2020

2020-06-22

Madelene Nord (M)

Krav för sommarjobb


19/2020

2020-06-18

Igor Jonsson,
Elmer Eriksson (M)

Blodgivning på betald arbetstid


18/2020

2020-06-16

Maria Nilsson (SD)

Fri parkering i Umeå centrum vissa lördagar


17/2020

2020-06-14

Birgitta Nordvall (KD)

Inför Rinkebymodellen och SFI med baby


16/2020

2020-06-10

Stefan Nordström,
Marianne Löfstedt (M)

Kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser i Umeå


15/2020

2020-06-08

Anders Norqvist (L)

Upphandla städ- och verksamhetsservice


14/2020

2020-06-08

Anders Ågren (M)

Inför kommunala ordningsvakter i Umeå


13/2020

2020-06-06

Anders Norqvist (L)

Upphandla delar av IT-stödet


12/2020

2020-06-02

Lars-Arne Ivert,
Maria Nilsson,
Birgitta Palm Ejlefall (SD) 

Krav på språkkunskap i svenska för verk­samma inom äldreomsorg och hemtjänst


11/2020

2020-05-28

Gudrun Nordborg (V)

Gratis mensskydd till unga

Beslut

10/2020

2020-05-18

Ulrika Edman (V),
Nils Seye Larsen (MP)

Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år


9/2020

2020-05-12

Maria Nilsson (SD)

Installation av brandlarm eller värme­kamera vid bilparkering i kommunala bostads­områden som tidigare utsatts för brandattentat


8/2020

2020-05-08

Gudrun Nordborg (V)

Gör Ubmeje till officiellt samiskt namn för Umeå


7/2020

2020-04-20

Anders Norqvist (L)

Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar

Beslut

6/2020

2020-04-14

Veronica Kerr (KD)

Inrätta kuratorstjänst i äldreomsorgen samt anta en nollvision mot självmord som inkluderar alla åldrar


5/2020

2020-04-08

Ulrika Edman,
Lennart Arvidsson,
Åsa Bäckström,
Gudrun Nordborg (V)

Värdediskriminering inte värdigt Umeå


4/2020

2020-04-02

Maria Nilsson (SD)

Nya regler för språktolk

Beslut

3/2020

2020-04-02

Lars-Arne Ivert,
Maria Nilsson (SD)

Självkostnadspris för fika i kommun­fullmäktige


2/2020

2020-03-27

Åsa Bäckström (V),
Nils Seye Larsen (MP),
Ulrika Edman (V),
Mariam Salem (MP)

Östvästlig supercykelväg i Umeå

Beslut

1/2020

2020-01-27

Anders Ågren (M),
Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L),
Veronica Kerr (KD)

Säkerställ LOV i Umeå – även i praktikenSidan publicerades