Gul traktor skottar snö.

Snöröjning väcker uppmärksamhet

Snöröjning väcker alltid uppmärksamhet och kommunen får som vanligt både kritik och beröm för insatserna när det snöar mycket. Här är ett allmänt svar på kommentarer som är vanliga bland annat i sociala medier när kommunen röjer snö.

Snöröjarna gör ett enormt arbete och är värda en stor eloge för det. Men, när det kommer mycket snö på en gång är det förstås en rejäl utmaning att hinna med och prioritera på vanligt sätt. Kommunen frångår sällan att prioritera gång- och cykelvägar, men om snön hindrar till exempel bussar, utryckningsfordon och hemtjänst att ta sig fram så kan bedömningen bli en annan.

Med stora snömängder på kort tid blir vardagen också mer obekväm för oss alla. Det blir problem i trafiken, svårare att komma till arbete och skola, det kan uppstå en hel del besvärliga utmaningar och även faror att förhålla sig till. Då måste vi alla, berörda medarbetare i kommunen och alla invånare, göra det bästa av läget med tålamod, samarbete och kanske lite andra lösningar än vanligt. Det är en del av vår gemensamma beredskap för samhällsstörningar. Du kanske har kollat om någon anhörig eller granne behöver hjälp att skotta snö vid bostaden?

Det är klart att det finns väl beprövade strategier och planer för snöröjning, men resurserna är begränsade. Allt kommunen gör och erbjuder sker med en fördelning av våra gemensamma skattemedel utifrån behov och satsningar, och medlen ska räcka till många olika slags verksamheter. Frågan är om vi ska betala lagom mycket för anpassad snöröjning som räcker till för det mesta eller betala betydligt mer för snöröjning med kapacitet som kanske inte kommer till användning, och därmed göra det på bekostnad av annan service. Hur våra gemensamma medel fördelas är såklart ytterst en fråga för våra politiker att avgöra.

Tack du som är invånare för ditt tålamod, för att du gör din del och anpassar dig när det snöar mycket. Vi lär alla behöva samarbeta och hjälpas åt igen varje gång det händer.

Gruppbild på medarbetare på Gator och parker, Umeå kommun

Några medarbetare på Gator och parker som arbetar för att hålla gatorna fria från snö och is. Från vänster: Rickard Strinnholm, Daniel Lundberg, Dag Brändström, Tommy Johansson, Per Hilmersson, Peter Dannberg, Cassandra Viklund, Daniel Södö och Fredrik Eriksson.

Mer information

Läge för snöröjning i kommunen, digital plogkarta och snödagbok: www.umea.se/vinter

Sidan publicerades