Altea omsorg

Vi på Altea Omsorg tycker det är viktigt att du ska känna dig trygg med din hemtjänst. Ett sätt att skapa denna trygghet är att vi jobbar i små personalgrupper och på så sätt lär du känna din personal. Vi föredrar kvalitet istället för kvantitet.

Altea omsorg lever och arbetar utifrån hur vi själva vill bli bemötta. För oss är hemtjänst lika med socialt och fysiskt välmående och ett tryggt skyddsnät när du har behov av omsorg, oavsett vilket slag.

Hos oss har du möjlighet att ha inflytande över din hemtjänst. Du är med och planerar vilka dagar och tider dina insatser ska utföras och på vilket sätt du vill ha din hemtjänst utförd. Våra medarbetare har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med äldreomsorg och med funktionshindrade. Alla medarbetare har utbildning i demens och kognitiv svikt.

Valbar inom

Umeå stad och omland, Holmsund/Obbola

Snabba fakta

Organisationsnummer: 559015-1394

Verksam sedan 2016

Anställda: 3

Kunder: 14

Språk: svenska, finska, engelska, franska, kirundi

Inriktning/profil: demens hos yngre och äldre

Erbjuder tilläggstjänster: ja

Kundnöjdhet

Procent av brukarna som är nöjd med hemtjänsten: företaget har färre än sju svarande över 65 år, därför visas inget resultat.

Procent av brukarna som känner förtroende för personalen: företaget har färre än sju svarande över 65 år, därför visas inget resultat.

Resultaten är hämtade från Socialstyrelsens brukarenkät 2023. Om du vill kan du ta del av resultaten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats.

Verksamhetsberättelse , 92.2 kB. (pdf)

Kontakt

Altea Omsorg
Formvägen 5
906 21 Umeå

info@alteaomsorg.se

Jean Paul Ikurakure
verksamhetschef
079-041 15 85
jean.paul@alteaomsorg.se

Donnel Niko
arbetsledare
073-081 49 87
donnel@alteaomsorg.se

Ginette Muhimbare
kundansvarig
090-202 19 44
ginette@alteaomsorg.se

Sidan publicerades