Din kommunala hemtjänst

Vi tar hand om majoriteten av de kommuninvånare som har behov av hemtjänst. Vi är verksamma i hela Umeå kommun.

Vi ställer höga krav på den kontinuerliga kompetensutvecklingen, vilket gör att vi bland annat har spetskompetens inom demenssjukdomar och kosthållning.

Valbar inom

Umeå stad och omland, Tavelsjö, Sävar/Holmön, Holmsund/Obbola, Hörnefors

Snabba fakta

Organisationsnummer: 212000-2627 (Umeå kommun)

Verksam sedan år: (kommunal basverksamhet)

Anställda: 479

Kunder: 1090

Språk: svenska, finska. Kommunen erbjuder vid efterfrågan äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska.

Inriktning/profil: –

Erbjuder tilläggstjänster: –

Kundnöjdhet

Procent av brukarna som är nöjd med hemtjänsten: 90 procent

Procent av brukarna som känner förtroende för personalen: 91 procent

Resultaten är hämtade från Socialstyrelsens brukarenkät 2023. Om du vill kan du ta del av resultaten i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats.

Boendestöd

Boendestödet riktar sig i huvudsak till personer över 18 år och inkluderar också personer med hemmaboende barn. Målgrupperna utgörs av personer som har behov av hemtjänst utifrån funktionsnedsättning, missbruk eller beroende samt samsjuklighetsproblematik. Även personer som har andra behov, till exempel utifrån att vara utsatt för våld i nära relation eller vara ung vuxen som kommer direkt från placering samt personer i hemlöshet kan beviljas hemjänst i form av boendestöd. Denna insats kan även beviljas för personer som riskerar att bli vräkta samt personer med särskilda sociala skäl som beviljats bistånd – långsiktig boendelösning.

Personalen inom boendestöd och den enskilde arbetar sida vid sida tills den enskilde inte längre behöver stödet. Under tiden insatsen utförs arbetar personalen motiverande.

Snabba fakta

Organisationsnummer: 212000-2627 (Umeå kommun)

Verksam sedan år: 2000

Anställda: 42

Kunder: 392

Språk: svenska.

Inriktning/profil: funktionshinderomsorg för personer under 65 år, framför allt psykisk ohälsa.

Erbjuder tilläggstjänster: nej

Verksamhetsberättelse , 190.4 kB. (pdf)

Sidan publicerades