Korttidsboende för barn och unga

I Umeå kommun finns i dag sex korttidsboenden, med olika inriktningar, för barn och unga. Vi erbjuder en trygg vistelse med möjlighet till social gemenskap i en hemlik miljö.

Vår målsättning är att stötta barnen och ungdomarna att bli så självständiga som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.

Korttidsvistelsen ger möjlighet till att träffa nya vänner och kanske prova på nya saker. Stor vikt läggs vid att försöka skapa en meningsfull vistelse och positiva upplevelser i form av olika aktiviter individuellt eller i grupp.

Vi lägger fokus på aktiviteter som är kostnadsfria.

På korttidsboendet har varje barn/ungdom en kontaktpersonal. Tillsammans med barnet och vårdnadshavare gör vi en genomförandeplan där målet med insatsen och hur personalen ska arbeta för att uppnå målet framgår. Planen följs upp två gånger per år.

Nedan listas Umeå kommuns korttidsboenden för barn och unga.

Byttgränd

Byttgränd är ett korttidsboende för barn och ungdomar som främst vänder sig till de som har utvecklingsstörning och autism. Korttidsboendet ligger i ett hyreshus och har egen avgränsad uteplats. På Byttgränd kan det vara fem barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget sovrum med badrum och tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Byttgränd 70 och 72

Kandidatvägen

Kandidatvägen är ett korttidsboende för ungdomar och unga vuxna med utvecklingsstörning och är anpassat för ungdomar som även har fysiska funktionsnedsättningar. Korttidsboendet ligger i en fristående byggnad med närhet till lekparker och grönområden. På Kandidatvägen kan det vara fem till sex barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget sovrum och tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Kandidatvägen 21

Ostvägen

Ostvägen är ett korttidsboende för barn med utvecklingsstörning och det är anpassat för barn som även har fysiska funktionsnedsättningar. Korttidsboendet ligger i ett hyreshus och i närområdet finns lekparker och grönområden. På Ostvägen finns plats för fyra barn. Under vistelsen har barnet ett eget sovrum och tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Ostvägen 147

Sveagatan

Sveagatan är ett korttidsboende för ungdomar med utvecklingsstörning. Korttidsboendet ligger i ett hyreshus i centrala Umeå med närhet till många olika aktiviteter. På Sveagatan finns plats för sex ungdomar. Under vistelsen har ungdomen ett eget sovrum med badrum samt tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Sveagatan 14

Älgvägen

Älgvägen är ett korttidsboende för barn och ungdomar. Boendet vänder sig framför allt till de som har en neuro­psykiatrisk funktionsnedsättning. Korttidsboendet ligger i en fristående byggnad med närhet till busshållplats och grönområden. På Älgvägen finns plats för fem till sex barn/ungdomar. Under vistelsen har barnet/ungdomen eget sovrum samt tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Älgvägen 7

Öbackavägen

Öbackavägen är ett korttidsboende för unga vuxna och är anpassat för de flesta funktionsvariationer. Korttidsboendet ligger i ett hyreshus och i närområdet finns fina promenadstråk och närhet till centrum. Boendet har plats för tre brukare samtidigt. Under vistelsen har brukarna tillgång till eget sovrum och tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Öbackavägen 3

Sidan publicerades