Dokument

Här finns olika viktiga dokument av betydelse för det brottsförebyggande arbetet i Umeå kommun.

Perspektivsammanställning 2022

Omvärldsbevakning och lägesbild - narkotika 2023

Kontakt

Umebrå, Strategisk utveckling.
umebra@umea.se

Sidan publicerades