Utbildningsfilmer

Här hittar du informations- och utbildningsfilmer om olika delar i Umeå kommuns verksamhet för att minska brott och droganvändande, och öka tryggheten och välmåendet hos våra medborgare.

Fältgruppen

Fältgruppen är socialtjänstens förebyggande och uppsökande enhet som vänder sig till ungdomar upp till 21 år. Fältgruppen jobbar och rör sig på arenor där ungdomar finns, så som fritidsgårdar, skolor, i centrala stan och vid olika evenemang. Samarbete sker ofta med föräldrar, skolpersonal, fritidsledare och andra som arbetar med ungdomar i Umeå.

Ingången

Ingången är Umeå kommuns alkohol- och drogrådgivning för barn och unga, 12–22 år . Till Ingången kan du komma med tankar och funderingar, eller om du känner oro för dig själv eller andra när det gäller alkohol eller droger. Även föräldrar och andra vuxna är välkomna att höra av sig.

Grundläggande utbildningsfilmer för dig som möter unga i ditt arbete.

Vuxen närvaro för ökad trygghet – Nattvandring

Umebrå, Polisen i Umeå, Länsförsäkringar Västerbotten och fältgruppen arrangerar tillsammans nattvandring och trygghetsvärdar för att öka tryggheten i Umeå vid större evenemang och storhelger. Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg i det offentliga rummet i staden. Nattvandrare finns ute på helger som en trygghet om ungdomar behöver hjälp eller en vuxen att prata med. Många lokala föreningar är engagerade som nattvandrarare och på så sätt finns fler vuxna ute i miljöer där ungdomar vistas under kvällar och nätter. Vuxna behövs och gör skillnad. 

Centrum mot våld

Centrum mot våld erbjuder stöd till personer som lever eller har levt i förhållanden där det förekommer fysiskt, psykiskt eller sexuell våld. Mottagningen för våldsutsatta är ett komplement till andra myndigheter och är en erbjudandeverksamhet som inte kräver ett myndighetsbeslut.

ungarelationer.se

Stiftelsen 1000 Möjligheter har tagit fram en nationell kunskapsplattform – ungarelationer.se Här berättar Zandra Kanakaris, geralsekreterare på 1000 Möjligheter, om våld i unga relationer. Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.

Våld i ungas nära relationer

Få unga söker hjälp när de utsätts för våld i en nära relation och ungas berättelser om våldet tas inte alltid på lika stort allvar som när det gäller vuxnas nära relationer. Det berättar Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, om i Brottsoffermyndighetens film. I filmen medverkar också Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare vid Stiftelsen 1000 möjligheter.

Vinjett för film från Brottsoffermyndigheten.

Unga 22 – Resultat från folkhälsoundersökning bland Umeås unga

Unga-enkäten är en stor folkhälsoundersökning som Umeå kommun genomfört vartannat år sedan 2014, och som syftar till att ta reda på hur ungdomar i Umeå kommun mår. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2022 och här kan du se en presentation av huvuddragen av resultaten i Unga 22. Filmen har valbar undertext.

Våldskartläggning 2021

Att få leva ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig rättighet och en av samhällets viktigaste uppgifter att säkra. Rapporten från våldskartläggningen i Umeå kommun 2021 ger en övergripande lägesbild över våldet i kommunen och utgör därmed ett centralt underlag i det fortsatta arbetet framåt mot ett Umeå fritt från våld. Här presenteras huvuddragen från rapporten. Filmen finns också i en teckentolkade version.

Sidan publicerades