föräldrar och barn cyklar på en cykelväg, höst

Foto Fredrik Larsson

Tips till vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare kan på flera sätt bidra till en säkrare trafikmiljö vid skolan och samtidigt gynna ditt barns lärande under skoldagen genom att de får en aktiv start på dagen. Du kan även minska vardagsstressen om du trafiktränar ditt barn till att använda hållbara färdsätt. När barnet klarar av att färdas till och från skolan på egen hand kan morgonens och eftermiddagens livspussel förenklas samtidigt som barnets självständighet utvecklas.

Fundera på hur långt ditt barn har till skolan. Finns det hållbara sätt för ditt barn att ta sig till skolan, med eller utan din hjälp? Att ditt barn får vardagsmotion och trafikträning är en av de bästa gåvor du kan ge ditt barn.

Exempel på hållbara tips

Gå-, cykel-, och bussträna

Träna ditt barns trafikkompetens genom att följa ditt barn till skolan och fritidssysselsättningar innan de färdas själva. Välj färdväg utifrån den säkraste vägen, inte den genaste. Lite mer motion är bara bra. Om du trafiktränar ditt barn blir de fortare trygg i hur de skall hantera trafiksituationen längs en bekant skolväg. När barn blivit trafikmogna och kan färdas själva har de inte bara blivit säkrare trafikanter, utan också fått bättre hälsa och goda förutsättningar att prestera bra i skolan eller på fritidsaktiviteten.

Avlämningsplats

Om du måste köra bil så kan du kanske hitta en avlämningsplats en bit bort så att barnet kan gå de sista 50–100 metrarna längs en gång- och cykelväg. Då bidrar du till att skapa en tryggare trafikmiljö vid skolan.

Gång- eller cykeltåg

Tillsammans med andra vårdnadshavare som bor i närheten kan man turas om att följa barnen till skolan. Detta kan vara tidsbesparande de morgnar då någon annan följer ditt barn till skolan.

Ha civilkurage

Prata direkt med den trafikant/vårdnadshavare som utsätter andra för fara. Ingen vill egentligen utsätta andras barn för fara, det kan ofta bero på stress eller att man inte tänkt på vad som kan hända.

Mer information

Sidan publicerades