två flickor kramas, hus, trottoar

Foto Astrakan Images AB (Scandinav)

Sunda skolvägar

Om barn ges tillfälle att röra sig och öva sina motoriska färdigheter medför detta positiva effekter, både på inlärning och hälsa. Att cykla eller gå till skolan kan alltså bidra till att barnen lättare hänger med i undervisningen, mår bättre och blir mer stresståliga.

Stillasittande medför stor risk för negativa effekter på både fysisk, psykisk och social hälsa. Att du som vårdnadshavare trafiktränar ditt barn genom att gå eller cykla till och från skolan ger inte bara en bra start på dagen, utan en bra grund till en god hälsa.

Detta säger forskningen

Utvecklingen går i riktning mot en alltmer stillasittande befolkning och det gäller inte minst våra barn. Enligt studier på 80-talet gick eller cyklade 97 procent av barn i ålderarna 7–9 år till skolan. Senare studier, där Umeå ingick, har visat att denna siffra halverats vilket delvis beror på att vårdnadshavare skjutsar sina barn till och från skolan i större utsträckning.

Forskning från Luleå tekniska universitet visar att dagens unga troligtvis är den första generationen där medellivslängden kommer att sjunka. Under ungdomsåren skapas många beteenden som följer med upp i vuxen ålder. Endast 10-15 procent av ungdomarna i femtonårsåldern kommer upp i de rekommenderade 60 minuters aktivitet per dag.

Läs mer och få tips om säkra och sunda skolvägar

Tips till vårdnadshavare

Tips till lärare och skolledare

Säkra skolvägar

Mer information

Sidan publicerades