lärare, elever, undervisning

Tips till lärare och skolledare

Hur kan arbetet med trafik och hållbart resande genomföras i skolan? För att underlätta för lärare och skolledare har vi samlat några tips och länkar som vi hoppas kan komma till nytta.

Skolsamverkan

Trafiksäkra skolvägar

Umeå kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkra skolvägar och planerar för fysiska åtgärder kring och vid för- och grundskolor. Planeringen syftar till att lokalisera vilka skolor som är i behov av översyn gällande trafikmiljön i skolornas närhet.

Säkra skolvägar

Serietidningen "Min cykel & jag"

Umeå kommun har i samverkan med ett antal kommuner samt Svenska cykelstäder och Story House Egmont tagit fram ett roligt och lärorikt material om cykling och trafiksäkerhet. Serietidningen är ett av kommunens satsningar på arbetet med hållbart resande och trafiksäkerhet.

Min cykel & jag

Trafikkalenderns Gå & cykla

Umeå kommun deltar i Trafikkalenderns kampanj Gå & cykla till skolan för att främja hälsan hos barn och unga, bidra till bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten runt skolorna.

Gå & cykla till skolan

Umecyklisten

Umeå kommun erbjuder i samarbete med NTF samtliga skolor med elever i årskurs 4 att delta i Umecyklisten. Genom ett teoripass och en praktisk del (cykelbana) utbildas eleverna i cyklingens risker, krav och möjligheter.

Umecyklisten

Lektionstips

Trafikkalendern (F6)

Trafikkalendern har varje månad ett speciellt uppdrag. Här ser du ett urval av några exempel på kampanjer och månaduppdrag som har direkt koppling till läroplanen.

Gå & cykla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säker cykling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En säker cykel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Berättelsen (en berättelse för varje månad) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reflex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NTF

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har lektionsförslag anpassade till respektive årskurs (F9) och grundsärskolan. Där finns även bland annat tips och filmer, såsom Gå säkert i mörker och halka och Gå säkert i trafiken.

Lektionsförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undervisningsfilmer UR

Att börja röra sig i trafiken på egen hand kan upplevas som en ny frihet men är också ett nytt ansvar. I filmserien Gatsmart finns ett flertal lättillgängliga budskap som bland annat tar upp trafikregler och beteenden, såsom att korsa gatan, mörker och reflexer samt åka skolskjuts.

Gatsmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga fakta (F3)

Unga fakta har 15 mallar för färgläggning av trafikmärken som du ofta ser i trafikmiljön. Ett tips är att skriva ut pdf:erna och häfta ihop dem till en bok och sedan gå ut på en promenad för att hitta dem. Då kan ni se vilken färg de olika trafikmärkena har och sen är det bara att färglägga.

Måla trafikmärken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafik i LGR11

Det finns specificerat i läroplanen vilka kunskapskrav eleverna ska uppnå, till exempel när det gäller trafik och kunskaper om närmiljön.

Utdrag ur LGR11:

  • ”Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 13…””…Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.” ”…Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.” (LGR11, Centralt innehåll 13 SO)
  • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.” (LGR11, Kunskapskrav årskurs 3 Samhällskunskap)
  • ”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.” (LGR11, Centrala innehåll Biologi årskurs 46)

Läs mer och få tips om säkra och sunda skolvägar

Sunda skolvägar

Tips till vårdnadshavare

Sidan publicerades