En jättestor hög med snö, en traktor, en liten lastbild

Snötippar

Om det blir för fullt med snö inne på din tomt eller gård måste du som fastighetsägare själv bekosta bortforslingen till särskilda snötippar.

Du får inte tippa snö på område med detaljplan där kommunen är ansvarig för offentlig plats. Om du lägger ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen kan den bli en trafikfara. Ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.

Här finns snötipparna

Ordinarie snötippar finns på Klockarbäcken och Hömyran. Se under Öppettider eller Viktig information! om vilka tippar som är öppna.

Så här gör du

Transport av snö till snötipp sker med lastbil. Personbil med släpvagn är inte möjligt.

Lastbil som kör snö till snötipp måste vara registrerad hos Gator och parker och behörig för inpassering.

När ansökan om inkörning på snötipp är godkänd erhålls en tagg för inpassering.

Det är typen av lastbil som styr kostnaden, oavsett hur många kubikmeter som finns på lasset.

Avgifter

Avgifter för inkörning av snö 2021-01-01 - 2021-12-31

  • Tvåaxlad bil, ca 14 kubikmeter, 109 kronor/lass
  • Treaxlad bil ca, 18 kubikmeter, 140 kronor/lass
  • Fyraxlad bil, ca 22 kubikmeter, 171 kronor/lass

Administrativ avgift på 12 procent och moms tillkommer.

Öppettider

De snötippar som är tillgängliga för inkörning av snö har följande öppettider;

        Hömyran stängs för säsongen 9/4

  • Måndag – fredag, klockan 05:00 – 16:00. (Ordinarie öppettid på alla tippar är 07:00 – 16:00)
  • extra öppet, natt mot måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Från 20:00 söndag till 05:00 fredag.

        Klockarbäcken Stängs 12/3 16:00

  • Måndag – fredag, klockan 05:00 – 16:00. (Ordinarie öppettid på alla tippar är 07:00 – 16:00)
  • extra öppet, natt mot torsdag och fredag. Från 16:00 onsdag, till 05:00 fredag.


       NLC Park Stängs 14/2 20:00

  • Lördag – söndag, klockan 07:00-20:00.

Övriga tider är tipparna stängda. Om särskilda behov uppstår som medför att inkörning måste ske annan tid än ovan, t ex helgdagar, ska ansökan göras hos Gator och parker, senast klockan 14:00 måndag – torsdag.

Särskild avgift för inkörning utöver ordinarie tid.

Åkeri som har för avsikt att köra in snö till tipparna utöver ordinarie öppettider, (07:00 – 16:00, mån-fre), debiteras en särskild avgift om 25% extra per lass för inkörning denna tid.

Administrativ avgift på 12 procent och moms tillkommer.

Viktig information!

Snötipp Hömyran Stängs 9/4 16:00

Snötipp Klockarbäcken Stängs 12/3 16:00

Extra debitering 25% / inkörning debiteras varje dag före 07:00 och efter 16:00, samt lördag och söndag.

Sidan publicerades