En jättestor hög med snö, en traktor, en liten lastbild

Snötippar

Om det blir för fullt med snö inne på din tomt eller gård måste du som fastighetsägare själv bekosta bortforslingen till särskilda snötippar.

Du får inte tippa snö på område med detaljplan där kommunen är ansvarig för offentlig plats. Om du lägger ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen kan den bli en trafikfara. Ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.

Här finns snötipparna

Ordinarie snötippar finns på Klockarbäcken och Hömyran. Se under Öppettider eller Viktig information om vilka tippar som är öppna.

Så här gör du

Transport av snö till snötipp sker med lastbil. Personbil med släpvagn är inte möjligt.

Lastbil som kör snö till snötipp måste vara registrerad hos Gator och parker och behörig för inpassering.

När ansökan om inkörning på snötipp är godkänd erhålls en tagg för inpassering.

Det är typen av lastbil som styr kostnaden, oavsett hur många kubikmeter som finns på lasset.

Avgifter

Avgifter för inkörning av snö 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Tvåaxlad bil, cirka 14 kubikmeter, 109 kronor per lass
  • Treaxlad bil cirka, 18 kubikmeter, 140 kronor per lass
  • Fyraxlad bil, cirka 22 kubikmeter, 171 kronor per lass

Administrativ avgift på 12 procent och moms tillkommer.

Öppettider

De snötippar som är tillgängliga för inkörning av snö har följande öppettider;

Hömyran stängs för säsongen 9 april.

  • Måndag–fredag, klockan 05.00–16.00. (Ordinarie öppettider på alla tippar är klockan 07.00–16.00)
  • extra öppet, natt mot måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag, från klockan 20.00 söndag till 05.00 fredag.

Klockarbäcken stängs 12 mars klockan 16.00.

  • Måndag–fredag, klockan 05.00–16.00. (Ordinarie öppettider på alla tippar är klockan 07.00–16.00)
  • extra öppet, natt mot torsdag och fredag, från klockan 16.00 onsdag, till 05.00 fredag.

NLC Park Stängs 14 februari klockan 20.00.

  • Lördag–söndag, klockan 07.00–20.00.

Övriga tider är tipparna stängda. Om särskilda behov uppstår som medför att inkörning måste ske annan tid än ovan, till exempel helgdagar, ska ansökan göras hos Gator och parker, senast klockan 14.00 måndag–torsdag.

Särskild avgift för inkörning utöver ordinarie tid.

Åkeri som har för avsikt att köra in snö till tipparna utöver ordinarie öppettider (klockan 07.00–16.00, måndag–fredag) debiteras en särskild avgift om 25 procent extra per lass för inkörning denna tid.

Administrativ avgift på 12 procent och moms tillkommer.

Viktig information

Snötipp Hömyran stängs 9 april, klockan 16.00.

Snötipp Klockarbäcken stängs 12 mars, klockan 16.00.

Extra debitering 25 procent per inkörning debiteras varje dag före klockan 07.00 och efter 16.00, samt lördag och söndag.

Sidan publicerades