Integration genom föreningslivet

Genom att bjuda in till aktiviteter i föreningslivet kan vi göra att nya umebor känner sig hemma i Umeå. Det kan bidra till att frigöra resurser hos individer och skapa möjligheter för personer att vara mer delaktiga i samhället.

Umegration - forum för integration

En till två gånger om år anordnas forumet Umegration. Forumet ska ge stöd till föreningar som arbetar med integration. Genom att samla engagerade personer med kunskap och kompetens inom området vill vi stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang.

Under tidigare forum har deltagarna fått ta del av ämnen som: att träna civilkurage, rättigheter mot diskriminering, inkludering och delaktighet i praktiken. Under formuen brukar det även vara pass för diskussion.

Forumet arrangeras växelvis av kommunen och studieförbunden.

Sidan publicerades