Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd

Ansökningar om utvecklingsstöd kan skickas in löpande.

Inkomna ansökningar handläggs fem gånger per år: 31 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september och 15 november.

Med utvecklingsstödet vill kommunen göra det möjligt för föreningar att utveckla verksamheten utifrån ett rättighets- och/eller samhällsnyttoperspektiv. Stödet gäller för insatser av tillfällig karaktär.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig verksamhet som bidrar till samhällsnytta inom kommunen och/eller bidrar till att utveckla och stötta underrepresenterade gruppers rättigheter.

Så ansöker din förening

Ansökningar om utvecklingsstöd kan skickas in löpande. Inkomna ansökningar handläggs 5 gånger per år: 31 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september, 15 november.

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har en projektidé. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur du ska tänka kring ansökan.

Så redovisar ni stödet

Redovisningen görs digitalt i bokning- och bidragssystemet senast det datum som anges när stöd beviljas. I regel en månad efter genomförd verksamhet. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Observera att om ni sökt stöd via e-tjänst - antingen formuläret för Projektbidrag folkhälsa, mångfald, ungdom (det tidigare bidraget som söktes under de gamla bidragsreglerna) eller Utvecklingsstöd till förening - ska ni även redovisa via e-tjänst Ni hittar formuläret på ansökningstider.

Villkor för stödet

Exempelvis kan stödet sökas för tillfällig verksamhet som

 • genom förebyggande arbete förhindrar eller begränsar behov av insatser från socialtjänsten
 • främjar underrepresenterade gruppers aktiva deltagande och delaktighet i föreningslivet
 • långsiktigt förändrar strukturer
 • påverkar kunskaper och attityder
 • är nyskapande och normbrytande, det vill säga utmanar befintliga föreställningar om vad som är ”normalt”
 • bidrar till samhällsutveckling eller ökad samverkan och samordning mellan aktörer i samhället
 • utvecklar föreningens arbete kring hållbarhetsfrågor
 • förebygger våld och skadegörelse
 • bidrar till integration, aktivt motverkar främlingsfientlighet eller våldsbejakande extremism.

Verksamheten ska bedrivas i drogfri miljö.

Utvecklingsstöd kan ej sökas för löpande ordinarie verksamhet.

Bidrag beviljas normalt inte till

 • studieförbund
 • resor och studiebesök utanför kommunen
 • löner och arvoden
 • insatser med explicit partipolitiska eller religiösa syften.

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och maximalt 50 procent av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.

Sidan publicerades