Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd

Inkomna ansökningar handläggs 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 augusti, 15 september och 15 november.

Med utvecklingsstödet vill kommunen göra det möjligt för föreningar att utveckla verksamheten utifrån ett rättighets- och/eller samhällsnyttoperspektiv. Stödet gäller för insatser av tillfällig karaktär.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig verksamhet som bidrar till samhällsnytta inom kommunen och/eller bidrar till att utveckla och stötta underrepresenterade gruppers rättigheter.

Så ansöker din förening

Ansökningar om utvecklingsstöd kan skickas in löpande. Inkomna ansökningar handläggs sex gånger per år: 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 augusti, 15 september, 15 november.

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har en projektidé. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur du ska tänka kring ansökan.

Så redovisar ni stödet

Redovisningen görs digitalt i bokning- och bidragssystemet senast det datum som anges när stöd beviljas. I regel en månad efter genomförd verksamhet. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Observera att om ni sökt stöd via e-tjänst – antingen formuläret för Projektbidrag folkhälsa, mångfald, ungdom (det tidigare bidraget som söktes under de gamla bidragsreglerna) eller Utvecklingsstöd till förening – ska ni även redovisa via e-tjänst Ni hittar formuläret på ansökningstider.

Villkor för stödet

Exempelvis kan stödet sökas för tillfällig verksamhet som

 • genom förebyggande arbete förhindrar eller begränsar behov av insatser från socialtjänsten
 • främjar underrepresenterade gruppers aktiva deltagande och delaktighet i föreningslivet
 • långsiktigt förändrar strukturer
 • påverkar kunskaper och attityder
 • är nyskapande och normbrytande, det vill säga utmanar befintliga föreställningar om vad som är ”normalt”
 • bidrar till samhällsutveckling eller ökad samverkan och samordning mellan aktörer i samhället
 • utvecklar föreningens arbete kring hållbarhetsfrågor
 • förebygger våld och skadegörelse
 • bidrar till integration, aktivt motverkar främlingsfientlighet eller våldsbejakande extremism.

Verksamheten ska bedrivas i drogfri miljö.

Utvecklingsstöd kan ej sökas för löpande ordinarie verksamhet.

Bidrag beviljas normalt inte till

 • studieförbund
 • resor och studiebesök utanför kommunen
 • löner och arvoden
 • insatser med explicit partipolitiska eller religiösa syften.

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och maximalt 50 procent av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.

Sidan publicerades www.umea.se/stodsamhallsnytta