Budget, verksamhetsdirektiv

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas mellan olika nämnder och ger dem uppdrag att arbeta med.

Budget 2022: Planeringsförutsättningar och plan 2023–2025

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna.
Ekonomiska ramar för budget 2022 och plan 2023–2025.
Investeringsbudget 2022 och plan 2023–2025.

Budget 2021

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2021–2024: Dokumentet innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 2021 och plan 2022–2024 samt investeringsbudget 2021 och plan 2022–2024.

Budget 2020

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2020–2023: Dokumentet innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnderna, ekonomiska ramar för budget 2020 och plan 2021–2023 samt investeringsbudget 2020 och plan 2021–2023.

Öppna/ladda ner dokumentet och klicka i innehållsförteckningen eller på ett bokmärke för att komma till önskat avsnitt.

Mer information

Behöver du ta del av äldre budgetar? Kontakta kommunikation@umea.se.

Sidan publicerades www.umea.se/budget