Elda avfall och ris

All eldning av avfall är enligt kommunens föreskrifter förbjuden. Du kan lämna trädgårdsavfallet till någon av kommunens återvinningscentraler eller kompostera på din egna fastighet.

Har du tagit ner ett träd eller kapat grövre grenar är det tillåtet att spara dem som ved och elda utomhus vid behov för till exempel korvgrillning.

Var extra noggrann med hur du eldar om du bor i ett tätbebyggt område där risken att störa grannar och andra i omgivningen är större.

Grundläggande regler när du gör upp eld på din tomt:

  1. Elda inte avfall
  2. Undvik att störa grannar
  3. Kontrollera om det råder eldningsförbud för tillfället

Vad gäller för majbrasor?

Stora majbrasor som annonseras räknas som offentliga sammankomster och omfattas av andra regler. Till exempel måste du söka tillstånd. Det är viktigt att du tänker på säkerhet och hänsyn, även om du anordnar en mindre privat majbrasa som inte kräver tillstånd.

Regler och råd för majbrasor

Så eldar du säkert på gården

  • Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat.
  • Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
  • Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands.
  • Lämna aldrig elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
  • Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
  • Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre.

Innan du börjar elda bör du undersöka om det råder eldningsförbud via www.umea.se/eldningsforbud Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades