Elda avfall och ris

All avfallseldning är enligt kommunens föreskrifter förbjuden med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras.

I detaljplanerat område bör du helt undvika eldning av trädgårdsavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen. Lämna hellre trädgårdsavfallet till någon av kommunens återvinningscentraler.

För att undvika onödiga utryckningar ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Tänk på detta när du eldar

  • Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat.
  • Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
  • Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands.
  • Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
  • Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
  • Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre.

Innan du börjar elda bör du undersöka om det råder eldningsförbud via www.umea.se/eldningsforbud

Sidan publicerades