Eldningsanmälan

Tidigare rutin att eldning i mindre omfattning ska anmälas till SOS och brandförsvaret gäller inte längre. Däremot är det viktigt att du som eldar har beredskap om något oförutsett inträffar. Den som tänder brasan är ansvarig för eldningen.

Allemansrätten ger dig möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. Vid eldning i mycket stor omfattning, till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning, bör du samråda med brandförsvaret i god tid innan du tänder på.

Anmäl hygges- och naturvårdsbränning

Den som ska utföra hygges- eller naturvårdsbränning ska anmäla detta skriftligt till Umeåregionens brandförsvar senast 30 dagar före planerad bränning. Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogsägare, insatsplan, bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer samt resurslista på personal och material.

Anmälan och rutiner

Skicka anmälan till umeabrandforsvar@umea.se

Sidan publicerades