Majbrasor

Majbrasor är en gammal och fin tradition som ska vårdas. Eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt. Det gäller att förhindra både brand och att omgivningen störs av rök. Är det mycket torrt i skog och mark kan brandförsvaret utfärda eldningsförbud.

Här kan du se om det är eldningsförbud eller inte: www.umea.se/eldningsforbud.

Tillstånd och säkerhet

  • Utse en ansvarig person för brasan.
  • Det krävs tillstånd från polisen för att elda på allmän plats, till exempel en park eller en fotbollsplan. Ansök om tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Majbrasa i bostadskvarter som inte ingår i ett officiellt arrangemang (som inte annonseras) får ske med försiktighet och på eget ansvar. Se alltid till att skaffa markägarens godkännande.
  • Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Se till att elden inte sprider sig.
  • När majbrasan har brunnit ner ska resterna skottas ihop och eventuell glöd släckas. Området ska vara helt städat inom en vecka.

Plats och material

  • Välj eldningsplats för brasan så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder. Vi kan inte ange något generellt säkerhetsavstånd mellan brasa och byggnaderna. Det bedöms i varje enskilt fall med hänsyn till risker, bebyggelse, topografi och vindriktning.
  • Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller under elkraft- och teleledningar.
  • Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar eller annat lämpligt material. Exempel på material som inte får brännas är målade möbler, plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg och kemikalier eller annat miljöfarligt avfall.
  • Se till att inga smådjur befinner sig i riset i god tid innan du tänder. Om riset har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig smådjur, till exempel igelkottar. Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge för skrämma bort smådjur.
Sidan publicerades www.umea.se/majbrasor