Stäng

Bygga nytt

Att bygga en ny byggnad kräver i de flesta fall bygglov eller anmälan. Läs mer om hur du ansöker och vad som krävs för den specifika nybyggnationen.

Företagslots

Vill du ha hjälp med vilka tillstånd som krävs utöver bygglov och vem du ska vända dig till, ta kontakt med Umeå kommuns företagslots.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser krävs för de flesta verksamheter och ska placeras inom fastigheten. Det ska både finnas tillräckligt många parkeringsplatser och parkeringsplatser som är anpassade för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Hur många parkeringsplatser som krävs framgår av Umeå kommuns parkeringsnorm.

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Tänk på vad som gäller just för er och anpassa därefter.

Läs mer om tillgänglighet

Sidan publicerades