Inre ändringar eller ombyggnationer

Att ändra eller bygga om invändigt är en anmälningspliktig åtgärd. För att få påbörja byggnationen eller ändringen krävs ett startbesked. Här kan du läsa om olika ändringar och ombyggnationer och vad som gäller för dem.