Ekonomibyggnader

En ekonomibyggnad är en byggnad som uteslutande används för jordbruk, skogsbruk, fiske eller jämförlig näringsverksamhet.

En sådan byggnad kan till exempel vara magasin, ladugårdar, garage för maskiner (ej bilar).

Byggnader som inte räknas som en ekonomibyggnad är till exempel bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage och carport. Även mejerier, slakterier, ridskola och liknande, som inte behövs för driften av jord- eller skogsbruket eller fisket, är inte heller ekonomibyggnader.

Ekonomibyggnad inom detaljplanelagt område

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader.

Ekonomibyggnad utanför detaljplanelagt område

Ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanerat område är undantagna bygglovs- och anmälningsplikten. Detta förutsätter att det inte i eventuella områdesbestämmelser är bestämt att ekonomibyggnader kräver bygglov.

Om byggnaden är att anse som en ekonomibyggnad eller inte beror bland annat på verksamhetens karaktär och omfattning. Du bör utreda exakt vad som gäller för din näringsverksamhet innan du börjar bygga.

Läs mer på boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändra användning av en ekonomibyggnad

Att ändra en ekonomibyggnads användningsområde kräver dock alltid bygglov.

Det kan vara till exempel att bygga om en gammal hölada till fritidshus eller till exempel bygga om ladugården till häststall för ridskola.

Läs mer om att ändra användning av en byggnad

Sidan publicerades