lekplats, gungor, buskar, träd

Böleängsparken

Böleängsparken är ombyggd och blev klar hösten 2018. Utformningen har anpassats enligt de synpunkter som lämnades vid medborgardialogen 2016. Parken fortsätter vara en aktivitetspark, en plats för möten och samvaro och den har utvecklas för att tilltala en bredare målgrupp för att skapa mer folkliv och mångfald.

Böleängsparken räknas som en stadsdelspark och stadsdelslekplats, det innebär bland annat att den ska erbjuda lek för barn i åldern 0–12 år och fungera som ett utflyktsmål i stadsdelen.

Ny gång- och cykelväg, sittplatser och lekutrustning

Vi har ställt i ordning en gång- och cykelväg längs södra sidan av parken för att skapa bättre möjligheter för gående och cyklister samt bättre koppling mot skolan. Den stora grusplanen finns kvar i samma läge och kompletteras med sitt­platser och en grillplats.

Lekplatsen har byggts om med nya ytor och ny utrustning i form av bland annat en klätterställning, snurrkarusell, gungställning, lekhus, balansstock, sandlek, gungdjur, liten lekrutsch, utegym, nya sittmöbler, fruktträd och bärbuskar.

Lekplatsen har flyttas närmare skolan för att skapa en större gräsyta för spontana aktiviteter och för att få en bättre flexibilitet och struktur av parken.

Böleängsparken ligger på Enbärsvägen intill Böleängsskolan.

Kommunens riktlinjer för lekplatser

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/boleangsparken