Öbacka strandpark

Den smala strandremsan nedanför de nybyggda kvarteret Sågen (och gatan Hoppets Gränd) har fått ett nytt utseende som promenadstråk och park. Promenaden innehåller sittplatser, träd-, busk- och perennplanteringar och en drickes­fontän. Utformningen är gjord av landskapsarkitekt Eva Henriksson, WSP group och är en fortsättning på strand­promenaden och parken nedanför Umeå Östra, Djupbäcksterrassen.

Promenadstråket blev klart sommaren 2017.

Entreprenör etapp 2: NCC

Sidan publicerades www.umea.se/obackastrandpark