en liten bäck, blommor, träd, gräsmatta

Vänortsparken

Vänortsparken är en välbesökt stadspark som fungerar som en grön oas i staden. Parkens lummighet och rumsbildande former är utmärkande och särskiljer parken från andra. Vänortsparkens flora är rik på intressanta växter, här växter bland annat hundtandsliljan som blommar med gula eleganta klockor i mitten av maj.

Parken blev Vänortsparken år 1985. I Umeås tidiga dagar fanns här en torgbildning och kryddgård och kom sen att bli en Skolpark för närliggande skolor.

 

I parken finns:

  • En skålformad gräsyta som kan användas för gruppträningar eller picknick
  • Konstverket Tellus, av Ante Dahlstedt
  • En konstgjord bäck som ringlar sig genom parken
  • Storvuxna bollpilar
  • Frodig växtlighet och färgstarka perennplanteringar
  • Barnens träd som symboliserar barnens rättigheter
  • Rumsbildningar som symboliserar de olika vänorterna

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/vanortsparken